Kaple svaté Anny

Kaple svaté Anny stojí v mimořádném místě na křižovatce polních cest spojujících západní okraj Opavy, městské části Jaktař a Zlatníky a obec Slavkov u Opavy.

Stávající kovová konstrukce utvářející obrysy kaple poukazuje na pohnutou minulost tohoto místa, zároveň přináší naději, že ani lidská zloba vůči posvátnému nedokázala navždy odstranit duchovní tradici místa. Naději, že lze sice rozbořit kaple, ale nikoliv přirozenou touhu člověka po posvátnu. Minimálně ne navždy.

O tom, jak svatá Anna nepřestávala orodovat a jak se místo nakonec vždy vrátilo k životu, si můžete přečíst v sekci Historie místa.Mimořádné místo v polích

Kaple svaté Anny se nachází na křižovatce polních cest na západním okraji Opavy. Je možné odsud nahlédnout celé panorama Opavy, opavské chrámy, Hlásku… Dále poté jižně Oderské vrchy, západně Velký a Malý Roudný, Praděd s vysílačem. V severním směru se krajina otevírá do Polska, dominantou je kostel svatého Petra a Pavla v Jaktaři.

Kaple leží na rozhraní tří farností: farnost Jaktař, farnost Slavkov u Opavy, farnost Stěbořice.Kovová konstrukce připomíná kapli

Kaple, která v průběhu let zanikala a byla opakovaně obnovována, definitivně zanikla v padesátých letech. Díky iniciativě manželů Míčkových vznikla na místě stávající kovová kaple, která někdejší kamennou kapličku připomíná. Jedná se o stavbu, která je zcela průhledná do krajiny, zároveň však citlivě připomíná posvátnou povahu místa.

Prvním prvkem obnovy byl kovový kříž, který byl usazen do jediného pozůstatku kaple – do kamene, který při montáži odhalil zcela zachovalý nápis „Svatá Anno, oroduj za nás“. Zanedlouho následovala montáž kovové konstrukce kaple. Autorem kříže i stávající kovové kaple je umělecký kovář Roman Míčka.Místo nadhledu i ztišení

Svatá Anna je místem nadhledu a ztišení. Právě odsud lze nahlédnout celé panorama Opavy, věže katedrály a opavských kostelů. Odsud lze dlouhé hodiny hledět v zapadajícím slunci na kontury Jeseníků. Uprostřed rozoraných polí a nezpevněných cest.

a je tu ticho a do ticha hraje mi
anděl co zapomněl na housle hrát
v očích se zrcadlí ta místa na zemi
kde mohu nebesa do dlaní brát

a je tu ticho a nebesa na dlani
spřažené vzpomínky na máky na poli
vteřina šílenství, radostná volání
večerní chvalozpěv usedá v koukoli

a je tu ticho a nebesa na dlani
spřažené vzpomínky na rudé lány
pokorné mlčení, pokora a za ní
prostinká kaplička u svaté AnnyJižní obchvat Opavy Olomoucká – Bruntálská

V těsné blízkosti poutního místa povede část jižního obchvatu města, který propojí ulici Olomouckou a silnici I/11 vedoucí do Bruntálu. Doufejme jenom, že tato nově vybudovaná infrastruktura zcela nenaruší poetický charakter poutního místa v zemědělském terénu, na křižovatce polních cest a i nadále bude možné realizovat zde nejen bohoslužby, ale i soukromé modlitby a rozjímání v poklidné odevzdanosti.